11-08-2017, 09:12 (GMT+7) 896

Bộ Giao thông chuẩn bị đầu tư cao tốc Lạng Sơn - Chi Lăng

Đoạn Lạng Sơn - cửa khẩu Chi Lăng dài 43 km, dự kiến hoàn thành trước 2022 để kết nối mạng đường xuyên Á.

Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, Bộ vừa đề xuất Chính phủ bổ sung đoạn cao tốc Hà Nội - cửa khẩu Hữu Nghị vào phạm vi nghiên cứu tuyến cao tốc Bắc Nam để đảm bảo tính tổng thể toàn mạng lưới. 

Cao tốc Lạng Sơn - cửa khẩu Chi Lăng dài 43 km đã được Bộ Giao thông giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chuẩn bị đầu tư. Dự án sẽ được ưu tiên triển khai sớm nhằm đẩy nhanh tính kết nối với mạng đường xuyên Á và tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực miền núi phía Bắc.

“Các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư 8.740 tỷ đồng đã cơ bản hoàn tất”, ông Nguyễn Nhật thông tin. 

Hiện tuyến Hà Nội - Lạng Sơn gồm đoạn Hà Nội - Bắc Giang đã đưa vào khai thác từ năm 2016 với quy mô 4 làn xe theo hình thức BOT; đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn dài 64 km đang trong giai đoạn đầu tư; đoạn Lạng Sơn - Chi Lăng sẽ giúp hoàn thiện toàn tuyến Hà Nội đến cửa khẩu Chi Lăng. 

Trước đó tháng 4/2016, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, vay vốn ADB; đồng thời cho phép VEC triển khai trước công tác thiết kế kỹ thuật dự án theo Hiệp định khoản vay hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ.

Đoàn Loan