22-03-2020, 09:30 (GMT+7) 93

Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 2/2020

Tháng 2, tổng trị giá xuất khẩu đạt 20,85 tỉ USD, tăng 14% so với tháng trước. Tổng giá trị của 10 nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất có giá trị khoảng 16,4 tỉ USD, chiếm 79% tổng giá trị hàng xuất khẩu trong tháng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, tổng trị giá xuất khẩu đạt 20,85 tỉ USD, tăng 14% so với tháng trước (tương ứng tăng 2,53 tỉ USD). 

Trong đó, tổng giá trị của 10 nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất có giá trị khoảng 16,4 tỉ USD, chiếm 79% tổng giá trị hàng xuất khẩu trong tháng.

Kết thúc 2 tháng tính từ đầu năm, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 39,08 tỉ USD, tăng hơn 8%.

Xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng này đạt 14,45 tỉ USD, tăng 23% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu của khối này trong 2 tháng đầu năm lên 26,2 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kì năm trước.

Dưới đây là danh sách Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu có giá trị lớn nhất trong tháng 2/2020

(Biểu đồ: N. Lê thống kê từ nguồn Tổng cục Hải quan)