Nhân vật

Travis Kalanick

Quá trình công tác:

Scour (1998-2000). Red Swoosh (2001-2007. Uber (2009-hiện tại)
Các bài viết liên quan:
Nhân vật khác: